HGUC
  HGUC Operation V set - Clear Color Version
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

Gundam The First
건담30주년제 나고야 한정판

 

 ▶Box Open  TOP


 
RX-78의 클리어 런너

 
건캐논의 클리어 런너


건탱크의 클리어 런너


오.. 캐터필러까지 연질 클리어네요.


기존의 V작전 씰도 그대로 들어있습니다.

 

 

 

 ▶Runners  TOP


 

 

 

 TOP