Club G
HGUC Aqua-Hambrabi Ⅱ Titans
(A.O.Z Re-boot Ver.)
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    
   

Premium Bandai
Hobby Online Shop
한정판

공식 제품홍보 이미지 보기

발매일 : 2023.6
발매가 : 2800엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts


 

 ▶Box Open  TOP


 
간단 스탠드와 리드선, 씰 & 스티커.
리지온 컬러에 비해 스티커의 양이 많아졌습니다.

 

 ▶Manual TOP


 

 ▶Runners  TOP 

 

 ▶Parts  TOP


 

본체의 부품도는 리지온 컬러와 같습니다.

HGUC 아쿠아 함브라비 II (A.O.Z 리부트 Ver.) 부품도 보기

 

 

 

 TOP