Club G
HGUC Phantom Gundam
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    
   

Premium Bandai
Hobby Online Shop
한정판

공식 제품홍보 이미지 보기

발매일 : 2022.6
발매가 : 2500엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts


 

 ▶Box Open  TOP


 
HGUC 크로스본 건담 전작들에서 재활용된 런너는 2장뿐이네요.

  
클리어 런너가 3장이나 들어있습니다.

 

 ▶Manual TOP


 

 ▶Runners  TOP 

 

 ▶Parts  TOP 

 

 

 TOP