Club G
HGUC Second V
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    
   

Premium Bandai
Hobby Online Shop
한정판

공식 제품홍보 이미지 보기

발매일 : 2019.10
발매가 : 2000엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts


 

 ▶Box Open  TOP


 
세컨드 V용으로 추가된 런너.
70% 이상의 파츠가 신규파츠들입니다.

 

 

 ▶Manual TOP


 

 ▶Runners  TOP 

 

 ▶Parts  TOP


 

 

 

 TOP