Tomitec 

  RHI-3  Command Wolf

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2013. 10
가격 : 3000엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP

    

런너상에 도색된 파츠들

   
런너상에 인쇄된 데칼들

 
도색된 파일럿 피규어가 2개 제공됩니다.


오랜만에 디오라마 베이스가 동봉되어 있네요 ^^

 
습식데칼

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP


 

 ▶Parts   TOP
 

 

실수로 부품도 촬영사진을 날려먹었습니다.. 실컷 찍어놨는데 쩝쩝 ㅠ_ㅠ

TOP