MG 
GNT-0000/FS

OO QAN[T] Full Saber

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰 

 

발매일 : 2018. 9
가격 :5500엔


1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open   TOP


풀 세이버 용으로 추가된 런너들


클리어 스탠드도 부속되어 있습니다.


슬라이드 금형이 적용된 신규파츠


씰과 건식데칼, 스티커

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

TOP