MG 

 

Build Gundam Mk-II

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰 

 

발매일 : 2014. 3
가격 : 5000엔


1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open   TOP


 
빌드 건담 막투용으로 새로 추가된 런너들.

 
추가된 파츠의 디테일은 다소 심심한 편이네요.

 
막투 2.0의 문제였던 허리관절이 개수된 버전으로 들어있습니다.

 
역시 빌드 시리즈는 습식/건식 데칼이 빠져있네요.

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP

 

 

TOP