Kotobukiya 
HMM :  EPZ-003 Great Saber
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2010. 5
가격 : 6800엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP


그레이트 세이버 용으로 추가된 런너들


세이버 타이거 슈발츠 버전에서 재활용된 런너들.
나머지는 모두 세이버 타이거의 런너와 동일합니다.


입체적인 쥬얼 스티커

 

 

 ▶Manual   TOP

 ▶Runners   TOP

 ▶Parts   TOP
 

TOP