Kotobukiya 
  Non Scale  Shulawga Sin
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 


발매일 : 2016.12
가격 : 9200엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP


분리된 채 도색된 얼굴과 눈 파츠

 
입체감 쩌는 연질손 4세트가 별도 포장되어있습니다.

 
3가지 색상의 클리어 런너슬라이드 금형 파츠들

 

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP
 

 

 

TOP