Kotobukiya 
Megami Device Sitara Kaneshiya
[Tenki] Ver. Karwa Chauth
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2020.9
가격 : 8600엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP

 
이 킷에 새롭게 추가된 파츠들

 
도색된 파츠 및 얼굴 파츠와 습식데칼

 
슬라이드 금형이 적용된 신규파츠

 
게임 아이템용 선물코드

 

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

전체 런너모음샷은 사진 찍으려고 바닥에 늘어놓다 밥먹고 오느라 까먹었습니다. ㅠㅠ

 

 

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

TOP