Kotobukiya 
1/6 KBT06-C  Arc Beetle Dash
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2018. 11
가격 : 5500엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP


도색된 클리어 눈 파츠


기존 킷에서 재활용된 런너.
나머지 대부분의 런너는 신규 조형입니다.


시리즈 특유의 말풍선 종이


슬라이드 금형이 적용된 파츠들

 

 ▶Manual   TOP

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP
 

 

TOP