Kotobukiya 
1/6 KBT05-C  Saikachis
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2012. 2
가격 : 3200엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP


클리어 런너들.


4가지의 도색된 눈파츠가 별도로 포장되어 있습니다.슬라이드 금형이 적용된 파츠들


전작들과 마찬가지로 말풍선 종이가 들어있습니다.

 

 

 ▶Manual   TOP

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP
 

 

TOP