Kotobukiya 
Evoroids F-GAO-G1 Roaring Fang
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2022.5
가격 : 2800엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP

 

 
옆으로 꺼내는 방식의 상자입니다.

  
조립 매뉴얼과 런너 가이드가 별도로 제공되네요.

  
슬라이드 금형이 적용된 파츠들

 

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

TOP