Kotobukiya 
Cross Frame Girl Brave Girl
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2020.1
가격 : 4800엔
1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts
 ▶Box Open   TOP


얼굴 파츠 및 습식데칼

 
크로스프레임 가오가이가 소체에 추가된 런너들

 
머리는 반투명 컬러의 런너가 1벌 더 제공됩니다.


슬라이드 금형이 적용된 파츠들

 

 

 ▶Manual   TOP

 

 ▶Runners   TOP

 

 ▶Parts   TOP

 

 

 

TOP