Exploring Lab.

  1/700 Chikyu
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

발매일 : 2012. 11
가격 : 5700엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 

 ▶Box Open TOP별도로 하나씩 제공되는 선체 파츠


클리어 재질의  스탠드 런너


스티커와 습식데칼


입체적으로 고급지게 사출된 런너


슬라이드 금형 및 런너 가이드가 적용된 파츠들

 

 ▶Manual TOP


 

 

 ▶Runners TOP


 

 

 ▶Parts TOP


 

 

TOP