HG Origin
 

MS-04 Bugu [Ramba Ral]

 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

발매일 : 2016.12
가격 : 1700엔

1. Box Open
2. Manual
3. Runners
4. Parts

 ▶Box Open  TOPHG 오리진 자쿠의 프레임과 무장이 재활용되었습니다.


머신건 무장런너.


머리 부분의 슬라이드 금형.


씰의 양은 적은 편이네요.

 

 ▶Manual TOP


 

 ▶Runners  TOP


 

 

 ▶Parts  TOP


 

 TOP