HG 
RX-78-2 Gundam G-30th. [7 Eleven Color]
 ▶ Information 박스/런너/매뉴얼/부품도   ▶ Review 리뷰    

 

 세븐일레븐 한정판

 

 ▶Box Open  TOP세븐일레븐의 색감과 같은 박스아트.

   
사출색이 야시시하네요.


세븐일레븐 전용 씰.


오.. 매뉴얼도 싹 리뉴얼해놨네요..

 

 

 

 ▶Manual TOP


 

 ▶Runners  TOP


 

 

 

 TOP